Zapytania ofertowe - TERMOMODERNIZACJA

  

 
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

MZB Sp. z o.o. informuje, iż wkrótce zakończy się proces wdrażania platformy przetargowej. Niebawem wszystkie ogłoszenia będą publikowane na ww. platformie. Zachęcamy wszystkich Wykonawców do korzystania. Jest to nowoczesne narzędzie wspierające komunikację w procesach zakupowych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30 000 euro (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 30 000 euro czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy wszystkich Wykonawców do rejestracji pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 
 
oraz do przeglądania aktualnych zapytań ofertowych.

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+ 48 71 787-37-57, + 48 71 787-35-34, + 48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00 - 16:00
helpdesk@logintrade.net  

 

 


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

23.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

23.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 12 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

23.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu, w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0099/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

09.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 38 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

09.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 36 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

09.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 34 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

09.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 32 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

08.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 30 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

08.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 26 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

08.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

08.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 24 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

04.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku przy ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu, w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0065/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

03.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 12 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

03.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

03.01.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu, w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu” ( nr projektu RPDS.03.03.04-02-0099/16-00 ). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

08.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Władysława Orkana nr 13 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Długosza 4, Władysława Orkana 12, Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:

UWAGA:

Zmianie ulega:
Zapytanie ofertowe nr 9/2017 :

 • pkt: 3 – termin realizacji zamówienia: od 22.01.2018 do 31.07.2018r.,
 • pkt: 4.1- termin wniesienia wadium: do 05.01.2018r do godz. 1000.,
 • pkt 8, 8.1- sposób przygotowania oferty- zmiana terminu otwarcia ofert ( zmiana opisu na kopercie): Nie otwierać przed dniem 05.01.2018r. do godz. 11.00
 • pkt 11.1 - termin składania ofert do dnia: 05.01.2018r. do godz.10.30,
 • pkt 11.2 – termin otwarcia ofert: 05.01.2018r. godz. 11.00,

załącznik nr 1- dokumentacja techniczna ( usunięto zakres prac związany z realizacją przyłącza kanalizacyjnego )
załącznik nr 2- formularz ofertowy: pkt. 2- zmiana terminu realizacji zadania od 22.01.2018 do 31.07.2018r.
Zamawiający informuje, że opublikowane zostały pytania oraz odpowiedzi dot. przedmiotu zamówienia.

Ulega wydłużeniu termin składania ofert do dnia 05.01.2018r. do godz. 10.30


 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:

UWAGA:

Zmianie ulega:
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 :

 • pkt: 3 – termin realizacji zamówienia,
 • pkt: 4.1- termin wniesienia wadium,
 • pkt 8, 8.1 – sposób przygotowania oferty- zmiana terminu otwarcia ofert (zmiana opisu na kopercie)
 • pkt 11.1 - termin składania ofert,
 • pkt 11.2 – termin otwarcia ofert,

Załącznik nr 1 – dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy: opis robót oraz dodano rys. 11,
załącznik nr 2- formularz ofertowy: pkt. 2- zmiana terminu realizacji zadania.
Załącznik nr 6 – przedmiar robót.

Ulega wydłużeniu termin składania ofert do dnia 05.01.2018r.


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

13.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku przy ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

08.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Władysława Orkana nr 12 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Długosza 4, Władysława Orkana 12, Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:

UWAGA: zmianie ulega załącznik nr 6- przedmiar robót, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego nr 20/2017.

 


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

08.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jana Długosza nr 4 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Długosza 4, Władysława Orkana 12, Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2017

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE 

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 38 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu”, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 12 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu”, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 24 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 26 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 30 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 36 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 34 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 32 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.12.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

29.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Nadzór chiropterologiczny i ornitologiczny nad prowadzeniem prac budowlanych polegających na termomodernizacji budynków przy:

ul. Długosza 4 w Wałbrzychu,
ul. Orkana 12 w Wałbrzychu,
ul. Orkana 13 w Wałbrzychu,
w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Długosza 4, Władysława Orkana 12, Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu” (nr projektu RPDS.03.03.04-02-0074/16).

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

29.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Nadzór chiropterologiczny i ornitologiczny nad prowadzeniem prac budowlanych polegających na termomodernizacji budynków przy:

ul. Krasińskiego 22 w Wałbrzychu,
ul. Krasińskiego 24 w Wałbrzychu,
ul. Krasińskiego 26 w Wałbrzychu,
ul. Krasińskiego 30 w Wałbrzychu,
ul. Krasińskiego 32 w Wałbrzychu,
ul. Krasińskiego 34 w Wałbrzychu,
ul. Krasińskiego 36 w Wałbrzychu,
ul. Krasińskiego 38 w Wałbrzychu,
ul. Makuszyńskiego 10 w Wałbrzychu,
ul. Makuszyńskiego 12 w Wałbrzychu,
w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu” (nr projektu RPDS.03.03.04-02-0063/16).

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku przy ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku przy ul. Joachima Lelewela nr 5 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Władysława Orkana nr 13 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Długosza 4, Władysława Orkana 12, Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jana Długosza nr 4 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Długosza 4, Władysława Orkana 12, Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 32, Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 34, Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 36 oraz Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 38 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 24, Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 26 oraz Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 30 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10 w Wałbrzychu oraz Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego nr 12 w Wałbrzychu w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 22,24,26,30,32,34,36,38 oraz ul. Kornela Makuszyńskiego nr 10,12 w Wałbrzychu”, realizowana przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.10.2017

Nadzór chiropterologiczny i ornitologiczny nad prowadzeniem prac budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przy:
 • ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu,
  w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu” (nr projektu RPDS.03.03.04-02-0099/16).

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.10.2017

Nadzór chiropterologiczny i ornitologiczny nad prowadzeniem prac budowlanych polegających na termomodernizacji budynków przy:
 • ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu,
 • ul. Lelewela 5 w Wałbrzychu,
 • ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu
 • w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu” (nr projektu RPDS.03.03.04-02-0065/16).

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:

 •    Treść zapytania ofertowego
 •      Załączniki do zapytania ofertowego
   
 •    Informacja o zmianie (19.10.2017)
 •    Treść zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (19.10.2017)
 •    Załączniki nr 2 - PO ZMIANIE (19.10.2017)
 •    Informacja o zmianie (27.10.2017)
 •    Treść zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (27.10.2017)
 •      Załączniki do zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (27.10.2017)
 •    Informacja o unieważnieniu postępowania (10.11.2017)
   

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.
Zmiany w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 2- formularz ofertowy: pkt. 2- zmiana terminu realizacji zadania.
Ulega wydłużeniu termin składania ofert do dnia 10.11.2017r.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.10.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:

 •    Treść zapytania ofertowego
 •      Załączniki do zapytania ofertowego
 •    Informacja o zmianie (18.10.2017)
 •    Treść zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (18.10.2017)
 •    Załączniki nr 2 - PO ZMIANIE (18.10.2017)
 •    Informacja o zmianie (26.10.2017)
 •    Treść zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (26.10.2017)
 •      Załączniki do zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (26.10.2017)
 •    Informacja o unieważnieniu postępowania (08.11.2017)

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.
Zmiany w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 2- formularz ofertowy: pkt. 2- zmiana terminu realizacji zadania.
Ulega wydłużeniu termin składania ofert do dnia 07.11.2017r.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.10.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku przy ul. Joachima Lelewela nr 5 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:

 •    Treść zapytania ofertowego
 •      Załączniki do zapytania ofertowego

 •    Informacja o zmianie (18.10.2017)
 •    Treść zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (18.10.2017)
 •    Załączniki nr 2 - PO ZMIANIE (18.10.2017)
 •    Informacja o zmianie (25.10.2017)
 •    Treść zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (25.10.2017)
 •      Załączniki do zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (25.10.2017)
 •    Informacja o unieważnieniu postępowania (23.11.2017)
   

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.
Zmiany w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 2- formularz ofertowy: pkt. 2- zmiana terminu realizacji zadania.
Ulega wydłużeniu termin składania ofert do dnia 07.11.2017r.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.10.2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. Wrocławskiej 27 w Wałbrzychu, ul. Pogodnej 1 w Wałbrzychu, ul. Joachima Lelewela 5 w Wałbrzychu”, przy udziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

POBIERZ:

 •    Treść zapytania ofertowego
 •      Załączniki do zapytania ofertowego
   

 •    Informacja o zmianie (18.10.2017)
 •    Treść zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (18.10.2017)
 •      Załączniki do zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (18.10.2017)
 •    Informacja o zmianie (24.10.2017)
 •    Treść zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (24.10.2017)
 •      Załączniki do zapytania ofertowego - PO ZMIANIE (24.10.2017)
 •    Informacja o unieważnieniu postępowania (10.11.2017)

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.
Zmiany w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 2 – formularz ofertowy


 

 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

10.08.2017 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu